Predaja akreditiva predsjedniku Kirgistana

Ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj Federaciji Željko Samardžija, koji je ujedno i nerezidentni ambasador BiH u Republici Kirgistan, predao je akreditive predsjedniku Kirgistana Sadiru Žaparovu. Ceremonija predaje akreditiva održana je 15. marta u stambenom kompleksu Ala-Arća u Biškeku. Ovim činom ambasador Samardžija je u punom kapacitetu stupio na mjesto izvanrednog i opunomoćenog ambasadora BiH u Kirgistanu sa sjedištem u Moskvi.

Akreditive su predali ambasadori 21 zemlje. Predsjednik je čestitao ambasadorima zvanični početak diplomatskih aktivnosti u Kirgistanu i poželio im puno uspjeha u odgovornoj službi. Izrazio je uvjerenje da će njihovo profesionalno djelovanje donijeti pozitivne rezultate u jačanju i razvoju međudržavnih odnosa i saradnje. Predsjednik je istakao da šefovi diplomatskih misija mogu računati na podršku i blagonaklon odnos državnih organa i naroda Kirgistana.

Sadir Žaparov je istakao da spoljna politika Kirgistana ostaje dosljedna, predvidljiva, pragmatična i usmjerena na promicanje nacionalnih interesa u međunarodnoj saradnji u okviru bilateralne i multilateralne diplomatije. On je istakao da će se rad sa inostranstvom odvijati u skladu sa opštepriznatim principima međudržavnih odnosa i međunarodnog prava, sadržanim u Povelji UN, uz puno poštovanje postojećih međusobnih obaveza u bilateralnim i multilateralnim formatima.

“Odlučni smo da nastavimo generalnu liniju sa svim zemljama na intenziviranju političkih i diplomatskih kontakata, razvoju trgovine i investicija, kulturnoj i humanitarnoj saradnji.” “Nadam se da će uz aktivno učešće ambasadora međudržavni odnosi biti ispunjeni novim sadržajima, obostrano korisnim projektima, korisnim inicijativama i, općenito, dinamično razvijati za dobrobit naroda u zemlji, u interesu međunarodne sigurnosti. i stabilnost“, rekao je predsjednik Zaparov.

Prethodnog dana, ambasador je predao kopije svojih akreditivnih pisama zamjeniku ministra vanjskih poslova Kirgizije Ajbeku Moldogazievu. Tokom sastanka bilo je riječi o mogućnostima saradnje u oblasti ulaganja, razvoja turizma, nauke, medicine, kulture i sporta, a tom prilikom ambasadoru je uručen spisak nacrta sporazuma između dvije zemlje.