Izdavanje putnih isprava

Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi, iz tehničkih razloga, ne izdaje pasoše.

Državljanima Bosne i Hercegovine, koji bez važeće putne isprave BiH borave na konzularnom području naše Ambasade, može se izdati putni list (s rokom važenja od 30 dana) za putovanje u Bosnu i Hercegovinu u jednom smjeru.

Eventualnu krađu ili gubitak BiH pasoša dužni ste prijaviti nadležnom policijskom organu, a potvrdu o prijavi krađe/gubitka dostaviti Ambasadi BiH u Moskvi.