Ovjera punomoći/izjava

Potrebna dokumentacija:

  1. Čitko ispunjen obrazac punomoći / izjave / nasljedničke izjave

(vlastoručni potpis staviti u prisustvu ovlaštenog službenika Ambasade)

  • Važeći pasoš ili lična karta BiH
  • Podaci o opunomoćeniku (JMB, broj ličnе karte, datum i mjesto rođenja, adresa prebivališta)

Konzularna taksa (plaćanje u eurima):

  • 11,00 € za punomoć
  • 16,00 € za punomoć oba roditelja
  • 26,00 € za izjavu / nasljedničku izjavu