Određivanje JMB

Potrebna dokumentacija:

  • Popunjen i potpisan obrazac JMB-3.
  • Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci,
  • Izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci,
  • Identifikacioni dokument,
  • Za maloljetne osobe zahtjev podnose oba roditelja ili staratelji uz predočenje važećih putnih isprava.

Konzularna taksa: 13,- €