Izdavanje sprovodnice

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtjev za izdavanje sprovodnice u svrhu prenosa posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu (podnosi član porodice preminulog ili opunomoćena osoba)
 2. BiH putna isprava / lična karta umrle osobe
 3. Uvjerenje o državljanstvu BiH umrle osobe (ukoliko nije posjedovala važeće lične dokumente BiH)
 4. Izvod iz matične knjige umrlih, s ovjerenim prevodom
 5. Nalaz ljekara/mrtvozornika sa navedenim uzrokom smrti
 6. Potvrda pogrebnog preduzeća da posmrtni ostaci nisu sahranjivani i da su spremni za transport po međunarodnim standardima (kovčeg zapečaćen, tijelo balzamovano ili kremirano)
 7. Potvrda o osiguranom grobnom mjestu u BiH
 8. Podaci o pogrebnom preduzeću, mjestu prelaska granice u BiH, vozaču i transportnom vozilu ili avionskom letu (zavisno od načina prevoza posmrtnih ostataka)

Konzularna taksa:  26,00 € (plaćanje u €).

NAPOMENA

Posebna saglasnost nadležnog organa BiH za izdavanje sprovodnice potrebna je u sljedećim slučajevima:

 • Posmrtni ostaci su već bili ukopani (ekshumacija)
 • Uzrok smrti bila je zarazna bolest
 • Preminuli nije bio državljanin BiH

U navedenim slučajevima nalaz ljekara o uzroku smrti mora biti preveden na jedan od službenih jezika BiH.

Zavisno od lokacije grobnog mjesta, stranka takođe popunjava jedan od sljedećih zahtjeva: