Prijava zaključenja braka

Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtjev za prijavu zaključenja braka (čitko popunjen štampanim slovima i potpisan od strane oba supružnika);
  • Originalni izvod iz matične knjige vjenčanih, ne stariji od 6 mjeseci, sa ovjerenim prevodom na jedan od službenih jezika BiH.

Konzularna taksa: 6,00 € (plaćanje u eurima).

Napomena:

  • Obavezno prisustvo oba supružnika (sa identifikacionim dokumentima).