Prijava rođenja

Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtjev za prijavu rođenja djeteta (čitko popunjen štampanim slovima i potpisan od strane oba roditelja);
  • Originalni izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci, sa ovjerenim prevodom na jedan od službenih jezika BiH.

Konzularna taksa: 6,00 € (plaćanje u eurima).

Napomena:

  • Obavezno prisustvo oba roditelja (sa identifikacionim dokumentima) ili jednog roditelja uz ovjerenu punomoć drugog roditelja.