SBF 2022

U sklopu pripremnih aktivnosti u organizaciji 11. Međunarodne investicijske konferencije “Sarajevo Business Forum 2022” (SBF 2022) koja se ove godine održava u Sarajevu od 11. do 12. maja u prilogu je materijal ovog veoma značajnog poslovnog događaja u Bosni i Hercegovini.