Obavještenje navijačima о uslovima za prisustvo utakmicama „FIFA Kup Konfederacija 2017” koje će biti odigrane u Rusiji od 17.06.2017. do 02.07.2017. godine i obavezi pribavljanja „FAN ID” kartica

Obavještenje navijačima o uslovima za prisustvo utakmicama takmičenja „FIFA Kup Konfederacija 2017” koje će biti odigrane u Rusiji
od 17.06.2017. do 02.07.2017. i o obavezi pribavljanja „FAN ID” kartice

FAN ID kartica je personalizirana kartica za gledaoce i dio je sistema za identifikaciju fudbalskih navijača, kreirana za „FIFA Kup Konfederacija 2017”. Ova kartica će biti izdata svakom gledaocu koji kupi ulaznicu za fudbalske utakmice. Gledalac treba da ispuni formular na sljedećoj internet stranici http://www.fan-id.ru ili da završi proces registracije u Centru za distribuciju FAN ID kartica. U ovom Centru gledalac može dobiti FAN ID karticu, koja će zajedno sa ulaznicom obezbjediti nesmetan i brz prolazak na stadionima.

FAN ID kartica je personalizirana, plastificirana kartica koja sadrži ime nosioca kartice, izdaje se jednom za svakog fudbalskog navijača i besplatna je. Stranim državljanima i licima bez državljanstva, FAN ID kartica daje pravo da posjete Rusiju bez vize u periodu od 10 dana prije datuma odigravanja prve utakmice ovog Kupa do 10 dana nakon datuma odigravanja posljednje utakmice. Imaoci FAN ID kartice koji posjeduju ulaznicu za utakmicu takođe će imati mogućnost besplatnog putovanja željeznicom na utakmice između gradova domaćina.

Stranim državljanima će biti omogućen ulazak na teritoriju Ruske Federacije bez vize počevši 72 sata prije odigravanja prve utakmice i zaključno sa danom odigravanja posljednje utakmice, uz korištenje FAN ID kartice u elektronskoj formi, koja će biti poslata elektronskom poštom u PDF formatu kako bi je mogli odštampati u A4 formatu.

FAN ID karticu u elektronskoj formi mogu koristiti samo strani državljani za ulazak u navedenom periodu. FAN ID kartica u elektronskoj formi ne daje pravo ulaska na stadion, besplatan prevoz željeznicom niti pravo izlaska sa teritorije Ruske Federacije.

U ovim slučajevima strani gledalac treba preuzeti FAN ID karticu u papirnoj formi u jednom od najbližih Centara za distribuciju FAN ID kartica.

Da bi se gledaocima omogućila ugodna posjeta Ruskoj Federaciji u periodu održavanja „FIFA Kup Konfederacija 2017”, preporučuje se da unaprijed pribave plastificiranu FAN ID karticu.

Centri za distribuciju FAN ID kartica otvoreni su u decembru 2016. godine u svim gradovima domaćinima „FIFA Kup Konfederacija 2017”, odnosno u Moskvi, Sankt Peterburgu, Sočiju i Kazanju, a FAN ID kartice za „FIFA Kup Konfederacija 2017” izdaju se od 01. februara 2017.

Napomena: Za detaljnije informacije u vezi boravka u Ruskoj Federaciji tokom održavanja takmičenja „FIFA Kup Konfederacija 2017”, molimo da se obratite Ambasadi Ruske Federacije u Sarajevu.

Prema informaciji sa zvanične web stranice Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije: https://77.мвд.рф/news/item/10378987, svi stranci koji dolaze u Rusku Federaciju u periodu održavanja „FIFA Kup Konfederacija 2017” boravak su dužni prijaviti u roku od 24 sata.