Poziv za uključivanje u aktivnosti na prenosu znanja iz iseljeništva u BiH

 

STRUČNJACIMA U ISELJENIŠTVU IZ BOSNE I HERCEGOVINE

PREDMET: Poziv za uključivanje u aktivnosti na prenosu znanja iz iseljeništva u BiH

 

Poštovani,

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvo, zaduženo je za provođenje dokumenta ‘‘Politika o saradnji sa iseljeništvom” koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo na 99. sjednici održanoj 18.4.2017.godine (“Službeni glasnik BiH”, br. 38/17). Dokument Politika predviđa mjeru 3.3. Mobiliziranje ljudskih potencijala, znanja i vještina iseljeništva što će biti realizovano između ostalog i kroz uspostavu mehanizma za prenos znanja iz iseljeništva u BiH s ciljem većeg doprinosa razvoju Bosne i Hercegovine.

Dio aktivnosti na prenosu znanja iz iseljeništva u institucije i javne ustanove u Bosni i Hercegovini realizuje se u okviru projekta “Dijaspora za razvoj” (D4D). “Dijaspora za razvoj” je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini.

U okviru ovog projekta predviđen je prenos znanja iz iseljeništva u BiH kroz kratkoročni angažman (do tri sedmice) ukupno pedeset stručnjaka i akademskih radnika iz svih oblasti u iseljeništvu u periodu od 2018. do 2020. godine s ciljem doprinosa realizaciji aktivnosti utvrđenih u Politici o saradnji sa iseljeništvom.

Stručnjaci će biti angažovani u institucijama na svim nivoima vlasti u BiH i javnim ustanovama u BiH na osnovu iskazanih potreba.

Pozivamo stručnjake iz iseljeništva koji putem prenosa svog znanja i iskustva žele pomoći razvoju BiH. da popune priloženi obrazac i dostave ga Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH na adresu iselienistvo@mhrr.gov.ba

Prednost će imati prijave koje direktno doprinose realizaciji Politike o saradnji sa iseljeništvom.
Izbor prijavljenih stručnjaka iz iseljeništva vršiće komisija za odabir u čijem sastavu će biti predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, IOM i institucije / ustanove koja je iskazala potrebu za angažmanom stručnjaka.

Napominjemo da će troškovi angažmana stručnjaka iz iseljeništva (put i dnevnice za smještaj i hranu) biti finansirani iz sredstava projekta “‘Dijaspora za razvoj’’, dok će sam angažman imati volonterski karakter.

Ukoliko trebate dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice – Sektor za iseljeništvo na: iseljenistvo@mhrr.gov.ba tel. 033 703972.

Prilog:

Politika o saradnji sa iseljeništvom

Prijavni obrazac

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine