Kalendar sajmova i manifestacija u Bosni i Hercegovini

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Grupacijom organizatora sajmova u BiH svake godine izrađuje ”Kalendar sajmova i manifestacija u Bosni i Hercegovini” koji pruža detaljan i hronološki pregled najznačajnijih poslovnih događaja u zemlji nudeći na jednome mjestu sve neophodne kontakte kao važan preduvjet za direktan nastup potencijalnih izlagača, odnosno posjetu nekom sajamskom događaju, izložbi konferenciji, kongresu ili drugoj promotivnoj aktivnosti.

U prilogu dostavljamo ‘‘Kalendar sajmova i manifestacija u Bosni i Hercegovini 2019”. Isti se može pronaći i na web stranici http://komorabih.ba/wp-content/uploads/2019/01/CALENDAR-OF-BH-FAIRS-MANIFESTATIONS-2019.pdf.