Obavijest – dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,u suradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH i drugim nadležnim institucijama, pustilo je u rad portal za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje djece  u iseljeništvu.

Sadržaj portala usklađen je sa Nastavnim planom i programom za predmete dopunske nastave u osnovnoj i srednjoj školi za djecu u inozemstvu.

Portal je dostupan na internet adresi:

www.dopunskanastava.mcp.gov.ba