Evidentiranje JMB

 

EVIDENTIRANJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA

 

Potrebna dokumentacija:

– Popunjen i potpisan obrazac JMB-7.
– Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci,
– Izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci,
– Identifikacioni dokument

Konzularna taksa: 0,00

Napomene:

– Lica koja imaju novu ličnu kartu BiH (izdatu nakon 2003. godine) već su evidentirana u elektronskoj bazi (civilnom registru).
– Evidencija JMB vrši se u BiH u nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu prebivališta, odnosno izuzetno prema mjestu upisa u matične knjige rođenih.

Obrazac za evidentiranje JMB.