Ovjera punomoći

OVJERA POTPISA NA PUNOMOĆI / IZJAVI / NASLJEDNIČKOJ IZJAVI

Potrebna dokumentacija:
– Čitko ispunjen obrazac punomoći / izjave / nasljedničke izjave
(vlastoručni potpis staviti u prisustvu ovlaštenog službenika Ambasade)
– Važeći pasoš ili lična karta BiH
– Podaci o opunomoćeniku (JMB, broj ličnе karte, datum i mjesto rođenja, adresa prebivališta)

Konzularna taksa (plaćanje u eurima):

– 11,00 € za punomoć
– 16,00 € za punomoć oba roditelja
– 26,00 € za izjavu / nasljedničku izjavu