Ovjera kopije dokumenata

 

OVJERA KOPIJE DOKUMENTA

Ovjeravaju se samo kopije dokumenata koje su izdali nadležni organi BiH.

Potrebna dokumentacija:
– Originalni dokument koji se ovjerava;

– Važeći BiH identifikacijski dokument podnosioca zahtjeva (putna isprava ili lična karta).

Konzularna taksa: 6,00 € za prvu stranicu; 3,00 € za svaku narednu stranicu. (Naplata se vrši u eurima).