Pomoć ambasade

 

KAKVU POMOĆ AMBASADA MOŽE PRUŽITI

– U slučaju gubitka ili krađe putne isprave izdati putni list za povratak u Bosnu i Hercegovinu, ili
– U slučaju hapšenja ili zatvaranja, možete zahtijevati da se o tome izvijesti Ambasada BiH. Konzularni službenik može izvijestiti lokalne organe da se nalazite pod konzularnom zaštitom BiH i zatražiti da se upozna s motivom vašeg hapšenja, te zatražiti odgovarajuću dozvolu da vas posjeti. Isto tako će provjeriti uvjete pod kojima ste uhapšeni i jesu li pri tome poštovani lokalni zakoni. Konzularni službenik može, na vaš zahtjev, pribaviti listu advokata koji vas mogu braniti (vi snosite troškove advokata).
– U slučaju bolesti, ukoliko zatražite pomoć, konzularni službenik vam može pomoći u pronalaženju odgovarajuće zdravstvene ustanove (troškovi liječenja na vaš teret).
– U slučaju ozbiljne nesreće, konzularni službenik će, putem nadležnog organa izvijestiti vašu obitelj. Ukoliko obitelj zatraži, s njom će razmotriti nastavak hospitalizacije (troškovi na vaš teret).
– U slučaju smrti, konzularni službenik će izvijestiti obitelj. Ukoliko obitelj to traži, upoznat će je s pravnim formalnostima vezanim za prebacivanje u zemlju ili pokop posmrtnih ostataka (troškovi na teret obitelji ili osiguranja umrlog).
– U slučaju različitih problema sa lokalnim organima vlasti, konzularni službenik vas može savjetovati i pribaviti vam korisne adrese (advokata, prevodioca itd).

KAKVU POMOĆ AMBASADA NE MOŽE PRUŽITI

– Ne može vas vratiti u zemlju o trošku države.
– Ne može platiti kazne, hotelske račune, bolničke troškove niti bilo koje druge vaše troškove.
– Ne može intervenirati u sudskom postupku da bi se postiglo vaše oslobađanje, ako se radi о krivičnom postupku.
– Ambasada ne zamjenjuje putničke agencije, bankarske institucije ili osiguravajuća društva.
– Ne može vam pružiti konzularnu zaštitu ako posjedujete državljanstvo i te države u kojoj se nalazite.