Prijava braka

 

PRIJAVA ZAKLJUČENJA BRAKA

Potrebna dokumentacija:

Zahtjev za prijavu zaključenja braka (čitko popunjen štampanim slovima i potpisan od strane oba supružnika);

– Originalni izvod iz matične knjige vjenčanih, ne stariji od 6 mjeseci, sa ovjerenim prevodom na jedan od službenih jezika BiH.

Konzularna taksa: 6,00 € (plaćanje u eurima).

Napomena:
– Obavezno prisustvo oba supružnika (sa identifikacionim dokumentima).