Prijava rođenja

 

PRIJAVA ROĐENJA

Potrebna dokumentacija:

Zahtjev za prijavu rođenja djeteta (čitko popunjen štampanim slovima i potpisan od strane oba roditelja);

– Originalni izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci, sa ovjerenim prevodom na jedan od službenih jezika BiH.

Konzularna taksa: 6,00 € (plaćanje u eurima).

Napomena:
– Obavezno prisustvo oba roditelja (sa identifikacionim dokumentima) ili jednog roditelja uz ovjerenu punomoć drugog roditelja.