Vize za BiH

 

VRSTE VIZA:

Viza „C“ jednokratna (jedan ulazak u BiH)
rok važenja: do 90 dana
Konzularna taksa: 31,00 €

Viza „C“ višekratna (više ulazaka u BiH)
rok važenja: do 90 dana
Konzularna taksa: 57,00 €

Viza „D“ višekratna (više ulazaka u BiH)
rok važenja: od 90 do 180 dana
Konzularna taksa: 72,00 €

OPŠTE NAPOMENE:

Zahtjev za vizu podnosi se lično u prostorijama Ambasade BiH u Moskvi (za izuzeće potrebno ishoditi posebno odobrenje MVP-a BiH).
Za maloljetne, ili poslovno nesposobne osobe, zahtjev za izdavanje vize podnose roditelji, zakonski zastupnici ili staratelji, uz dokument koji dokazuje pomenuti odnos.
Maloljetnik koji putuje bez pratnje mora imati ovjerenu saglasnost roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.
Rok za rješavanje po zahtjevu za izdavanje VIZE „C“ je 15 dana (od dana podnošenja zahtjeva, ne računajući vrijeme potrebno za eventualne dopune zahtjeva), a za Vizu „D” rok je 30 dana od podnošenja zahtjeva.
Rok za podošenje zahtjeva za VIZU „D“ je najranije 3 mjeseca, a najkasnije 1 mjesec prije datuma namjeravanog putovanja, ne računajući vrijeme potrebno za eventualne dopune zahtjeva.
Sva dokumentacija mora biti priložena u originalu.
Za pojedine dokumente može se tražiti prevod na službene jezike BiH ili na engleski jezik.
U slučaju da zahtjev za vizu bude odbijen, ne vrši se povrat konzularne takse.
Pri ulasku u BiH službenici Granične policije BiH mogu od stranog državljanina  zahtijevati da predoči sve bitne dokumente na osnovu kojih je viza izdata, te dokaze o posjedovanju novčanih sredstava u visini od 76,00 € za svaki dan boravka u BiH.
Samom vizom ne garantuje se ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

POTREBNI DOKUMENTI:

OSNOVNI:

Važeći pasoš – s rokom važnosti najmanje 90 dana od dana isteka vize i s najmanje dvije slobodne susjedne stranice za stavljanje vize i ulaznog pečata
Zahtjev za izdavanje vize  (popunjen velikim slovima, bez prepravki  i vlastoručno potpisan)
Aktuelna fotografija podnosioca zahtjeva, format 3,5 x 4,5 cm
Putno zdravstveno osiguranje koje vrijedi u BiH u periodu trajanja vize

DODATNI:

Za strane državljane koji turistički posjećuju BiH:
Original vaučer turističke agencije; potvrda o plaćenom smještaju.
Povratna putna karta, ili dokumenti vozila u slučaju putovanja putničkim vozilom.
Dokaz o posjedovanju novčanih sredstava dovoljnih za boravak u BiH (76,00 € za svaki dan boravka)

Za strane državljane koji posjećuju BiH na poziv osoba ili organizacija iz BiH:
Pozivno pismo*.

Za strane državljane koji posjećuju BiH radi zasnivanja radnog odnosa:
Pozivno pismo*
Radna dozvola iz BiH

Za strane državljane koji posjećuju BiH radi spajanja porodice:
Pozivno pismo*.
Izvod iz matične knjige vjenčanih ili izvod iz matične knjige rođenih koji dokazuje rodbinske odnose između pozivaoca i podnosioca zahtjeva
Fotokopija pasoša pozivaoca

  *    Pozivno pismo mora biti ovjereno od strane nadležnog Terenskog ureda Službe za poslove sa strancima BiH.

 

http://www.mvp.gov.ba/konzularne_informacije/vize/Default.aspx