Vijeće ministara

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (www.vijeceministara.gov.ba) je najviši organ izvršne vlasti Bosne i Hercegovine koji se sastoji od devet ministarstava:

• Ministarstvo vanjskih poslova (www.mvp.gov.ba)

• Ministarstvo sigurnosti (www.msb.gov.ba)

• Ministarstvo financija i trezora (www.trezorbih.gov.ba)

• Ministarstvo pravde (www.mpr.gov.ba)

• Ministarstvo odbrane (www.mod.gov.ba)

• Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (www.mvteo.gov.ba)

• Ministarstvo komunikacija i prometa (www.mkt.gov.ba)

• Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice (www.mhrr.gov.ba)

• Ministarstvo civilnih poslova (www.mcp.gov.ba)