Kontakti s dijasporom

UPITNIK ZA GRAĐANE BIH

Radi ažuriranja evidencije, eventualnog organiziranja konzularnih dana ili susreta s BH građanima koji žive i rade u Ruskoj Federaciji, Armeniji, Bjelorusiji, Kazahstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu, poželjno bi bilo da svaki BH građanin popuni interni upitnik s osnovnim informacijama i pošalje ga na e-mail adresu: embassybih@mail.ru ili isti popuni osobno u prostorijama Ambasade BiH u Moskvi.