Kulturna i obrazovna saradnja

Bosna i Hercegovina i Ruska Federacija, na osnovu sukcesije bilateralnih sporazuma bivših država SFRJ i SSSR, imaju važeći Sporazum u oblasti kulturne i obrazovne saradnje. Na osnovu tog Sporazuma između dvije zemlje svake dvije godine potpisuje se Protokol o kulturnoj i obrazovnoj saradnji, kojim se konkretiziraju oblici saradnje kroz različite projekte. U skladu s Protokolom, Ruska Federacija Bosni i Hercegovini pruža mogućnost obrazovanja građana BiH u Ruskoj Federaciji na osnovu:

– Vladinih stipendija (u ovom momentu BiH su dodijeljene 3+3 stipendije, odnosno 3 stipendije za osnovne studije i 3 za postdiplomske studije)
– Predsjedničke stipendije (1 stipendija MGIMO-Moskovski državni institut međunarodnih odnosa), kao i pohađanje ljetnih kurseva ruskog jezika na Institutu Puškin, za studente i nastavnike ruskog jezika.

O svim uslovima za prijavu na navedene studije, kao i o konkursima drugih univerziteta Ruske Federacije, korisnici sajta biće blagovremeno informirani.