Međuvladina komisija

Rad Međuvladine rusko-bosanskohercegovačke komisije

Međuvladina rusko-bosanskohercegovačka komisija za trgovinsku i privrednu saradnju formirana je na osnovu Sporazuma potpisanog u Moskvi 8.septembra 2004.

Prva sjednica Komisije održana je 6. i 7. septembra 2007.g u Sarajevu.