Šengen

Državljani zemalja sa kojima BiH ima vizni režim mogu ući  u BiH sa važećim pasošom bez obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji BiH (do 30 dana) ukoliko imaju važeću vizu za više ulazaka ili dozvolu boravka izdate od strane zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma, zemalja članica EU ili USA, a nakon  kontrole od strane  Granične policije BiH.