Ovjera punomoći/izjava

Potrebna dokumentacija:

  1. Čitko ispunjen obrazac punomoći / izjave / nasljedničke izjave

(vlastoručni potpis staviti u nazočnosti ovlaštenog službenika Veleposlanstva)

  • Važeća putovnica ili osobna iskaznica BiH
  • Podaci o opunomoćeniku (JMB, broj osobne iskaznice, datum i mjesto rođenja, adresa prebivališta) 

Konzularna pristojba (plaćanje u eurima):

  • 11,00 € za punomoć
  • 16,00 € za punomoć oba roditelja
  • 26,00 € za izjavu / nasljedničku izjavu