EVIDENTIRANJE JMB

Potrebna dokumentacija:

  • Popunjen i potpisan obrazac JMB-7.
  • Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci,
  • Izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci,
  • Identifikacjski dokument.

Konzularna pristojba: 0,-

Napomene:

  • Lica koja imaju novu osobnu iskaznicu BiH (izdatu nakon 2003. godine) već su evidentirana u elektronskoj bazi (civilnom registru).
  • Evidencija JMB vrši se u BiH u nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu prebivališta, odnosno izuzetno prema mjestu upisa u matične knjige rođenih.