Izdavanje sprovodnice

Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtjev za izdavanje sprovodnice u svrhu prijenosa posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu (podnosi član obitelji preminulog ili opunomoćena osoba)
  2. BiH putna isprava / osobna iskaznica umrle osobe
  3. Uvjerenje o državljanstvu BiH umrle osobe (ukoliko nije posjedovala važeće osobne isprave BiH)
  4. Izvod iz matične knjige umrlih, s ovjerenim prijevodom
  5. Nalaz liječnika/mrtvozornika sa navedenim uzrokom smrti
  6. Potvrda pogrebnog poduzeća da posmrtni ostaci nisu sahranjivani i da su spremni za transport po međunarodnim standardima (kovčeg zapečaćen, tijelo balzamirano ili kremirano)
  7. Potvrda o osiguranom grobnom mjestu u BiH
  8. Podaci o pogrebnom poduzeću, mjestu prelaska granice u BiH, vozaču i transportnom vozilu ili avionskom letu (ovisno od načina prijevoza posmrtnih ostataka)

Konzularna taksa: 26,00 € (plaćanje u €).

NAPOMENA

Posebna suglasnost nadležnog organa BiH za izdavanje sprovodnice potrebna je u sljedećim slučajevima:

• Posmrtni ostaci su već bili ukopani (ekshumacija)
• Uzrok smrti bila je zarazna bolest
• Preminuli nije bio državljanin BiH

U navedenim slučajevima nalaz liječnika o uzroku smrti mora biti preveden na jedan od službenih jezika BiH.
Ovisno o lokaciji grobnog mjesta, stranka također popunjava jedan od sljedećih zahtjeva:

• Zahtjev za prijenos posmrtnih ostataka iz inozemstva u BiH
• Zahtjev za prijenos posmrtnih ostataka iz inozemstva u Federaciju BiH
• Zahtjev za prijenos posmrtnih ostataka iz inozemstva u Republiku Srpsku
• Zahtjev za prijenos posmrtnih ostataka iz inozemstva u Brčko Distrikt