Prijava rođenja

Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtjev za prijavu rođenja djeteta (čitko popunjen tiskanim slovima i potpisan od strane oba roditelja);
  • Originalni izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci, sa ovjerenim prijevodom na jedan od službenih jezika BiH.

Konzularna pristojba: 6,00 € (plaćanje u eurima).

Napomena:

  • Obavezno nazočnost oba roditelja(sa identifikacijskim dokumentima) ili jednog roditelja uz ovjerenu punomoć drugog roditelja.