Izdavanje putnog lista

Izdaje se državljanima BiH koji borave u inozemstvu bez važeće putne isprave, u svrhu povratka u Bosnu i Hercegovinu.

Rok važenja putnog lista je 30 dana.

Potrebna dokumentacija:

  1. Popunjen Obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista;
  2. Dvije aktualne fotografije podnositelja zahtjeva u formatu 3,5×4,5 cm.
  3. Osobna isprava BiH (osobna iskaznica, vozačka dozvola, prethodna putna isprava);
  4. Uvjerenje o državljanstvu i Izvod iz matične knjige rođenih (original) ne stariji od 6 mjeseci, za osobe čiji JMB nije evidentiran.

U slučaju kada je putna isprava izgubljena ili ukradena:

  • Popunjen Obrazac prijave gubitka ili nestanka putne isprave;
  • Potvrda nadležnog policijskog organa o gubitku/krađi putne isprave.

Dodatno za malodobne osobe:

  • Izvod iz matične knjige rođenih BiH, ne stariji od 6 mjeseci;
  • Potpis oba roditelja / staratelja, ili njihove ovjerene suglasnosti;
  • Putne isprave oba roditelja / staratelja (za staratelje obvezan je originalni dokument o starateljstvu izdat od nadležnog organa BiH).

U slučaju potrebe mogu biti zatraženi i drugi dokumenti.

Konzularna pristojba: 27,00 € (naplata se vrši u eurima).