OBAVIJEST: GODIŠNJI SUSRET GUVERNERA EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ 2019. SARAJEVO, 07-09. SVIBANJ 2019. GODINA

Sudionici Godišnje skupštine Upravnog odbora Europske banke za obnovu i razvoj obaviješteni su da prilikom podnošenja zahtjeva za vizu moraju dostaviti sljedeće dokumente:

• Pravilno popunjen i potpisan zahtjev za vizu

• Važeća putovnica (s dvije prazne susjedne stranice i najmanje 3 mjeseca)

• Pozivno pismo

• Putno zdravstveno osiguranje (mora biti valjano za područje BiH)

• Fotografija

Prijava se podnosi osobno u Ambasadi BiH u Moskvi.

Ako se zahtjev podnese preko opunomoćenika, uz gore navedene dokumente, punomoćnik mora priložiti ovjerenu punomoć (s prijevodom na engleski ili ruski jezik) i svoj identifikacijski dokument.

Zahtjev se može podnijeti radnim danom od 10 do 14 sati.

Napominjemo da Veleposlanstvo zbog praznika neće raditi od 1. do 5. svibnja 2019. godine.

Državljani zemalja s kojima BiH ima vizni režim mogu ući u BiH s važećom putovnicom bez obaveze dobivanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriju BiH (do 30 dana) ako imaju važeću vizu za višestruki ulazak ili boravište koje izdaju zemlje potpisnice. Schengenski sporazum, države članice EU-a ili SAD-a, a nakon kontrole od strane Granične policije BiH.