Ministarstvo unutarnjih poslova Rusije obavještava o mogućnosti produženja perioda privremenog boravka stranih državljana u Ruskoj Federaciji

Obavještavamo građane Bosne i Hercegovine koji se nalaze u Ruskoj Federaciji da je Ministarstvo unutarnjih poslova Ruske Federacije obavijestilo sljedeće:

Kako bi se osiguralo ostvarivanje prava i sloboda građana i uzimajući u obzir situaciju povezanu sa širenjem nove koronavirusne infekcije, strani državljani mogu produžiti razdoblje privremenog boravka u Ruskoj Federaciji od 19. ožujka 2020. godine.

Da bi to učinili, moraju se obratiti teritorijalnoj upravi ruskog Ministarstva unutarnjih poslova, koja je najbliža mjestu njihova stvarnog položaja, sa izjavom sastavljenom u bilo kojem obliku.

Građanima koji borave u Rusiji na temelju vize produžit će se njegova važnost bez obzira na svrhu ulaska u Rusiju. Ako je viza već istekla, vaš privremeni boravak također će se produžiti.

Građanima koji stižu u Rusiju bezviznim putem produžava se boravak u Ruskoj Federaciji, uključujući ako je već istekao.

Ponovno se primaju prijave za dozvole za privlačenje i korištenje stranih radnika, kao i radne dozvole za strane državljane sa prebivalištem u Ruskoj Federaciji.

Uz to, migranti koji su u Rusiji na poslu mogu se prijaviti za nove patente, ne moraju putovati izvan Ruske Federacije kako bi se prijavili i neće biti administrativno odgovorni za kršenje roka za podnošenje relevantnih prijava.

Strani državljani koji borave u Rusiji na temelju dozvole za privremeni boravak ili stalnog boravka mogu je produžiti ako je istekao dokument kojem su istekli.