Izdavanje putnog lista

 

IZDAVANJE PUTNOG LISTA BIH

Izdaje se državljanima BiH koji borave u inozemstvu bez važeće putne isprave, u svrhu povratka u Bosnu i Hercegovinu.
Rok važenja putnog lista je 30 dana.

Potrebna dokumentacija:
– Popunjen Obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista;
– Dvije aktuelne fotografije podnositelja zahtjeva u formatu 3,5×4,5 cm.
– Osobna isprava BiH (osobna iskaznica, vozačka dozvola, prethodna putna isprava);
– Uvjerenje o državljanstvu i Izvadak iz matične knjige rođenih (original) ne stariji od 6 mjeseci, za osobe čiji JMB nije evidentiran.

U slučaju kada je putna isprava izgubljena ili ukradena:
– Popunjen Obrazac prijave gubitka ili nestanka putne isprave;
– Potvrda nadležnog policijskog organa o gubitku/krađi putne isprave.

Dodatno za malodobne osobe:
Izvadak iz matične knjige rođenih BiH, ne stariji od 6 mjeseci;
– Potpis oba roditelja / staratelja, ili njihove ovjerene suglasnosti;
– Putne isprave oba roditelja / staratelja (za staratelje obavezan je originalni dokument o starateljstvu izdat od nadležnog organa BiH).

U slučaju potrebe mogu biti zatraženi i drugi dokumenti.
Konzularna pristojba: 27,00 € (naplata se vrši u eurima).