Izdavanje sprovodnice

 

IZDAVANJE SPROVODNICE

Potrebna dokumentacija:

– Zahtjev za izdavanje sprovodnice u svrhu prijenosa posmrtnih ostataka u Bosnu i Hercegovinu (podnosi član obitelji preminulog ili opunomoćena osoba)
– BiH putna isprava / osobna iskaznica umrle osobe
– Uvjerenje o državljanstvu BiH umrle osobe (ukoliko nije posjedovala  važeće osobne dokumente BiH)
Izvadak iz matične knjige umrlih, s ovjerenim prijevodom
– Nalaz  liječnika/mrtvozornika sa navedenim uzrokom smrti
– Potvrda pogrebnog poduzeća da posmrtni ostaci nisu sahranjivani i da su spremni za transport po međunarodnim standardima (kovčeg zapečaćen, tijelo balzamirano ili kremirano)
– Potvrda o osiguranom grobnom mjestu u BiH
– Podaci o pogrebnom poduzeću, mjestu prelaska granice u BiH, vozaču i transportnom vozilu ili avionskom letu (ovisno o načinu prijevoza posmrtnih ostataka)

Konzularna pristojba:  26,00 € (plaćanje u €).

NAPOMENA

Posebna suglasnost nadležnog organa BiH za izdavanje sprovodnice potrebna je u sljedećim slučajevima:

– Posmrtni ostaci su već bili ukopani (ekshumacija)
– Uzrok smrti bila je zarazna bolest
– Preminuli nije bio državljanin BiH

U navedenim slučajevima nalaz liječnika o uzroku smrti mora biti preveden na jedan od službenih jezika BiH.
Ovisno o lokaciji grobnog mjesta, stranka također popunjava jedan od sljedećih zahtjeva:

Zahtjev za prijenos posmrtnih ostataka iz inozemstva u BiH
Zahtjev za prijenos posmrtnih ostataka iz inozemstva u Federaciju BiH
Zahtjev za prijenos posmrtnih ostataka iz inozemstva u Republiku Srpsku
Zahtjev za prijenos posmrtnih ostataka iz inozemstva u Brčko Distrikt