Određivanje JMB

 

ODREĐIVANJE JEDINSTVENOG MATIČNOG BROJA

 

Potrebna dokumentacija:

– Popunjen i potpisan obrazac JMB-3.
– Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci,
– Izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci,
– Identifikacijski dokument,
– Za maloljetne osobe zahtjev podnose oba roditelja ili staratelji uz predočenje važećih putnih isprava.

Konzularna pristojba: 13,00  €

Obrazac za određivanje JMB.