Prijava smrti

 

PRIJAVA SMRTI DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE

Potrebna dokumentacija:

Zahtjev za prijavu smrti (čitko popunjen štampanim slovima i potpisan od strane podnositelja zahtjeva);

– Originalni izvadak iz matične knjige umrlih, izdat od nadležnog organa, ne stariji od 6 mjeseci;

– Prijevod izvatka iz matične knjige umrlih na jedan od službenih jezika BiH, ovjeren pečatom ovlaštenog prevoditelja;

– BiH dokument kojim se dokazuje identitet umrlе osobe;

– Uvjerenje o državljanstvu BiH.

Konzularna pristojba: 6,00 € (plaćanje u eurima).