Nasljednička izjava

Potrebna dokumentacija:
– Čitko ispunjen obrazac punomoći / izjave / nasljedničke izjave
(vlastoručni potpis staviti u prisustvu ovlaštenog službenika Veleposlanstva)
– Važeća putovnica ili osobna iskaznica BiH
– Podaci o opunomoćeniku (JMB, broj osobne iskaznice, datum i mjesto rođenja, adresa prebivališta)

Konzularna pristojba (plaćanje u eurima):

– 11,00 € za punomoć
– 16,00 € za punomoć oba roditelja
– 26,00 € za izjavu / nasljedničku izjavu

Nasljednička izjava za prihvatanje.

Nasljednička izjava za odbijanje.

Nasljednička izjava kada se prihvata i istovremeno odriče u korist drugog nasljednika.