Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (www.parlamentbih.gov.ba) je najviši zakonodavni organ Bosne i Hercegovine. Parlamentarna skupština se sastoji od dva doma: Doma naroda i Zastupničkog doma.

• Zastupnički dom se sastoji od 42 zastupnika koji se biraju direktnim glasanjem: 14 Bošnjaka i 14 Hrvata ispred Federacije BiH i 14 Srba ispred Republike Srpske.

Članovi kolegija Zastupničkog doma:
• Dom naroda se sastoji od 15 izaslanika, od kojih je jedna trećina iz Republike Srpske, a dvije trećine izaslanika iz Federacije BiH.

Članovi kolegija Doma naroda:
Mandat zastupnika je 4 godine.

Osim na državnom nivou BiH, slična struktura vlasti (parlament, predsjednik i vlada) postoji i u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, uključujući i Distrikt Brčko BiH.