Šengen

Građani zemalja s kojima BiH ima vizni režim mogu ući u BiH s važećom putovnicom bez obaveze dobivanja vize za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriju BiH (do 30 dana) ako imaju važeću vizu za više ulaznih ili boravišnih dozvola koje su izdale zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, država članica EU-a ili SAD, te nakon kontrole od strane Granične policije BiH.