Контакты с диаспорой

УПИТНИК ЗА ГРАЂАНЕ БИХ

Ради ажурирања евиденције, евентуалног организовања конзуларних дана или сусрета са БХ грађанима који живе и раде у Руској Федерацији, Јерменији, Бјелорусији, Казахстану, Киргистану и Узбекистану, пожељно би било да сваки БХ грађанин попуни интерни упитник са основним информацијама и пошаље га на е-mail адресу: embassybih@mail.ru или исти попуни лично у просторијама Амбасаде БиХ у Москви.