Сарадници

Њ.Е. г.  Мустафа Мујезиновић – изванредни и опуномоћени амбасадор

mustafa.mujezinovic@mvp.gov.ba 

тел.+7499-147-64-88 факс +7499-147-64-89

Госпођица Комар Ениса, савјетник

enisa.komar@mvp.gov.ba

тел.+7499-147-64-88 фaкс +7499-147-64-89

г. Славен Солдо – савјетник

slaven.soldo@mvp.gov.ba

тел.+7499-147-64-88 факс +7499-147-64-89

г. Цвијан Тешановић – II секретар

cvijan.tesanovic@mvp.gov.ba

тел.+7499-147-64-88 фкс +7499-147-64-89

г. Игор Стојановић – I конзуларни радник

igor.stojanovic@mvp.gov.ba

тел.+7499-147-64-88 факс +7499-147-64-89