Споразуми између БиХ и РФ

Основни докуменtи који чине уговорно-правну основу руско-босанскохерцеговачких односа:

– Протокол о сарадњи Министарства вањских послова Руске Федерације и Министарства вањских послова Босне и Херцеговине (потписан у Москви 19.10.1999., с роком важења 3 године и аутоматским продужењем за период од 3 године).

– Споразум потврђен размјеном нота између Владе Руске Федерације и Савјета министара Босне и Херцеговине о инвентаризацији међудржавних и међувладиних споразума закључених између СФРЈ (или ФНРЈ) и СССР у периоду од 1945. до 1991.године (парафиран у Москви 29.01.2002., ноте размијењене 13.03.2002.).

– Меморандум између Владе Руске Федерације и Савјета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Словеније, Владе Србије и Црне Горе и Владе Републике Хрватске о регулисању међусобних финансијских потраживања везаних за робну размјену између бивших држава СССР и СФРЈ (потписан у Москви 17.09.2003.).

– Споразум о сарадњи између Министарства унутрашњих послова Руске Федерације и Министарства сигурности Босне и Херцеговине (потписан у Москви 8.09.2004.).

– Споразум између Владе Руске Федерације и Савјета министара Босне и Херцеговине о формирању Међувладине руско-босанскохерцеговачке комисије за трговину и економску сарадњу (потписан у Москви 8.09.2004., с роком важења 5 година и аутоматским продужењем за наредни петогодишњи период).

– Споразум између Владе Руске Федерације и Савјета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском саобраћају (поtписан у Москви 8.09.2004.).

– Споразум између Владе Руске Федерације и Савјета министара Босне и Херцеговине о трговини и економској сарадњи (потписан у Москви 8.09.2004., с роком важења 5 година и аутоматским продужењем за трогодишњи период).

– Споразум између Владе Руске Федерације и Савјета министара Босне и Херцеговине о условима узајамних путовања држављана Босне и Херцеговине и Руске Федерације (потписан у Њујорку 24.09.2007., на снагу ступио 1.05.2008.).

– Споразум између Владе Руске Федерације и Савјета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском саобраћају.

– Споразум између Владе Руске Федерације и Савјета министара Босне и Херцеговине о ваздушном саобраћају (потписан 2009.).

– Протокол између Владе Руске Федерације и Савјета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у области кулtуре, науке и образовања.