Издаванје путних исправа

Амбасада Босне и Херцеговине у Москви, из техничких разлога, не издаје пасоше.

Држављанима Босне и Херцеговине, који без важеће путне исправе БиХ бораве на конзуларном подручју наше Амбасаде, може се издати путни лист (с роком важења од 30 дана) за путовање у Босну и Херцеговину у једном смјеру.

Евентуалну крађу или губитак БиХ пасоша дужни сте пријавити надлежном полицијском органу, а потврду о пријави крађе/губитка доставити Амбасади БиХ у Москви.