Издаванје потврда

Потребна документација:

  • Читко испуњен образац захтјева

(својеручни потпис ставити у присуству овлаштеног службеника Амбасаде)

  • Важећи пасош или лична карта БиХ
  • Остала документација у зависности од захтјева

Конзуларна такса (плаћање у еврима):

  • 6,00 € за пријем захтјева
  • 26,00 € за издаванје потврде