Овјера пуномоћи/изјава

Потребна документација:

  1. Читко испуњен образац пуномоћја / изјаве / насљедничке изјаве

(својеручни потпис ставити у присуству овлаштеног службеника Амбасаде)

  • Важећи пасош или лична карта БиХ
  • Подаци о опуномоћенику (ЈМБ, број личне карте, датум и мјесто рођења, адреса пребивалишта)

Конзуларна такса (плаћање у еврима):

  • 11,00 € за пуномоћје
  • 16,00 € за пуномоћје оба родитеља
  • 26,00 € за изјаву / насљедничку изјаву