Изјава

Потребна документација:
–     Читко попуњен образац пуномоћја / изјаве / насљедничке изјаве
(власторучни потпис ставити у присуству овлаштеног службеника Амбасаде)
–     Важећи пасош или лична карта БиХ
–     Подаци о опуномоћенику (ЈМБ, број личне карте, датум и мјесто рођења, адреса пребивалишта)
Конзуларна такса (плаћање у еурима):
–     11,00 € за пуномоћје
–     16,00 € за пуномоћ оба родитеља
–     26,00 € за изјаву / насљедничку изјаву

Формулар