Какву помоћ Амбасада може пружити

KАКВУ ПОМОЋ АМБАСАДА МОЖЕ ПРУЖИТИ

 • У случају губитка или крађе докумената Амбасада вам може издати путни лист за повратак у Босну и Херцеговину.
 • У случају хапшења или затварања, можете захтијевати да се о томе извијести Амбасада БиХ. Конзуларни службеник може извијестити локалне органе да се налазите под конзуларном заштитом БиХ и затражити да се упозна с мотивом вашег хапшења, те затражити одговарајућу дозволу да вас посјети. Исто тако ће провјерити услове под којим сте ухапшени и јесу ли при том поштовани локални закони. Конзуларни службеник може, на ваш захтјев, прибавити листу адвоката који вас могу бранити (ви сносите трошкове адвоката).
 • У случају болести, уколико затражите помоћ, конзуларни службеник вам може помоћи у проналажењу одговарајуће здравствене установе (троскови лијечења на ваш терет).
 • У случају озбиљне несреће, конзуларни службеник ће, путем надлежног органа извијестити вашу породицу. Уколико породица затражи, с њом ће размотрити наставак хоспитализације (трошкови на ваш терет).
 • У случају смрти, конзуларни службеник ће извијестити породицу. Уколико породица то тражи, упознаће је с правним формалностима везаним за пребацивање у земљу или покоп посмртних остатака (трошкови на терет породице или осигурања умрлог).
 • У случају различитих проблема са локалним органима власти, конзуларни службеник вас може савјетовати и прибавити вам корисне адресе (адвоката, преводиоца итд).

КАКВУ ПОМОЋ АМБАСАДА НЕ МОЖЕ ПРУЖИТИ

 • Не може вас вратити у земљу о трошку државе.
 • Не може платити казне, хотелске рачуне, болничке трошкове нити било које друге ваше трошкове.
 • Не може интервенисати у судском поступку да би се постигло ваше ослобађање, ако се ради о казненом поступку.
 • Амбасада не замјењује путничке агенције, банкарске институције или осигуравајућа друштва.
 • Не може вам пружити конзуларну заштиту ако посједујете држављанство и те државе у којој се налазите.