Издавање путног листа

 

ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА БИХ

Издаје се држављанима БиХ који бораве у иностранству без важеће путне исправе, у сврху повратка у Босну и Херцеговину.
Рок важења путног листа је 30 дана.

Потребна документација:
– Попуњен Формулар захтјева за издавање путног листа;
– Двије актуелне фотографије подносиоца захтјева у формату 3,5×4,5 цм.
– Лична исправа БиХ (лична карта, возачка дозвола, претходна путна исправа);
– Увјерење о држављанству и Извод из матичне књиге рођених (оригинал) не старији од 6 мјесеци, за особе чији ЈМБ није евидентиран.

У случају када је путна исправа изгубљена или украдена:
– Попуњен Формулар пријаве губитка или нестанка путне исправе;
– Потврда надлежног полицијског органа о губитку/крађи путне исправе.

Додатно за малољетне особе:
– Извод из матичне књиге рођених БиХ, не старији од 6 мјесеци;
– Потпис оба родитеља / старатеља, или њихове овјерене сагласности;
– Путне исправе оба родитеља / старатеља (за старатеље обавезан је оригинални документ о старатељству издат од надлежног органа БиХ).

У случају потребе могу бити затражени и други документи.
Конзуларна такса: 27,00 € (наплата се врши у еврима).