Овјера копије документа

 

Овјера копије документа

Овјеравају се само копије докумената које су издали надлежни органи БиХ.

Потребна документација:
– Оригинални документ који се овјерава;

– Важећи БиХ идентификациони документ подносиоца захтјева (путна исправа или лична карта).

Конзуларна такса: 6,00 € за прву страницу; 3,00 € за сваку наредну страницу. (Наплата се врши у еврима).