Помоћ Амбасаде

 

KАКВУ ПОМОЋ АМБАСАДА МОЖЕ ПРУЖИТИ

У случају губитка или крађе путне исправе, издати путни лист за повратак у Босну и Херцеговину, или
У случају хапшења или затварања, можете захтијевати да се о tоме обавијести Амбасада БиХ. Конзуларни службеник може обавијестити локалне органе да се налазите под конзуларном заштитом БиХ и затражити да се упозна с мотивом вашег хапшења, затражити одговарајућу дозволу да вас посјети. Исто tако ће провјерити услове под којима сте ухапшени и да ли су при томе поштовани локални закони. Конзуларни службеник може, на ваш захтјев, прибавиtи лисtу адвоката који вас могу бранити (ви сносите трошкове адвоката).
– У случају болести, уколико затражите помоћ, конзуларни службеник вам може помоћи у проналажењу одговарајуће здравствене установе (трошкови лијечења на ваш терет).
– У случају озбиљне несреће, конзуларни службеник ће, путем надлежног органа обавијестити вашу породицу. Уколико породица затражи, с њом ће размотрити наставак хоспитализације (трошкови на ваш терет).
– У случају смрти, конзуларни службеник ће обавијестити породицу. Уколико породица то затражи, упознаће је с правним формалностима везаним за пребацивање у земљу или покоп посмртних остатака (трошкови на терет породице или осигурања умрлог).
– У случају различитих проблема са локалним органима власти, конзуларни службеник вас може савјетовати и прибавити вам корисне адресе (адвоката, преводиоца итд).

КАКВУ ПОМОЋ АМБАСАДА НЕ МОЖЕ ПРУЖИТИ

– Не може вас вратити у земљу о трошку државе.
– Не може платити казне, хотелске рачуне, болничке трошкове, нити било које друге ваше трошкове.
– Не може интервенисати у судском поступку да би се постигло ваше ослобађање, ако се ради о кривичном поступку.
– Амбасада не замјењује путничке агенције, банкарске институције или осигуравајућа друшtва.
– Не може вам пружити конзуларну заштиту ако посједујете држављансtво и те државе у којој се налазите.