Потврда о дужини боравка у иностранству

 

ПОТВРДА О БОРАВКУ
(у сврху ослобађања од царине приликом трајног повратка у БиХ)

Потребна документација:
– Важећи пасош Босне и Херцеговине;
– Доказ о легалном боравку у Руској Федерацији, у непрекидном трајању од најмање 12 мјесеци, односно најмање 12 мјесеци с прекидима у посљедње 4 године (дозволе боравка, потврда надлежног органа)
– Изјава подносиоца захтјева, дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да се одређеног датума трајно враћа у БиХ и захтијева издавање потврде о боравку у сврху остваривања права на царинске повластице;
– Докази о трајном напуштању Руске Федерације (нпр. одјава адресе боравишта, потврда о прекиду радног односа, испис дјеце из школе  и др.).

НАПОМЕНЕ:

– Може се издати само једна потврда о боравку по домаћинству.
– Коначну одлуку о ослобађању од царине доноси Управа за индиректно опорезивање БиХ.

Конзуларна такса: 26,00 €  (плаћање у еврима).